Snowboarding

Tug of War savez Srbije

Tug of war Savez Srbije formiran je početkom 2007. godine, a po rešenju koje je donela Uprava za sport Ministarstva prosvete i sporta. Tugof war (povlačenje konopca) Savez Srbije u svom sastavu ima pet klubova. 

Tug of war je sport priznat od strane Međunarodnog Olimpijskog komiteta i nekada je bio na programu Olimpijskih igara. Međunarodna federacija Tugof war TWIF ima svoj sajt (www.tugofwar-twif.org) gde se može videti rasprostranjenost ovog sporta u svetu i njegova velika popularnost u zapadnoj Evropi, kao i duboki koreni koje ovaj sport ima. 

Tug of war (povlačenje konopca) je zdrav timski sportgde pojedinci uče da doprinose timskom tj. zajedničkom naporu, što rezultira saradnji i timskoj disciplini. 

Rezultati takmičenja

 • 2016 – Državno prvenstvo: 1. Black Joker – Boljevac, 2. Shadows – Beograd, 3. Q-Gym – Beograd
  – WORLD OUTDOOR CHAMPIONSHIP 2016 Malmo, Sweden,- M700kg 16 mesto, M640kg 20 mesto
 • 2015 – Državno prvenstvo: 1. Q-Gym, 2. Shadows, 3. Avala Beograd
 • 2014 – Državno prvenstvo: 1. Shadows, Q- Gym, 3. Black Joker
 • 2013 – Državno prvenstvo: 1. Q-Gym, 2. Shadows, 3. Black Joker
 • 2012 – Državno prvenstvo: 1. Shadows, 2. Avala Beograd, 3. Majkani
 • 2011 – Državno prvenstvo: 1. Black Joker, 2. Avala Beograd, 3. Shadows
 • 2010 – Državno prvenstvo: 1. Shadows, 2. Black Joker, 3. Partizan II
  – WORLD INDOOR CHAMPIONSHIP 2010 Cesenatico, Italy, – M680kg 7 mesto, M640kg 9 mesto
 • 2009 – Državno prvenstvo: 1. Shadows, 2. Black Joker, 3. JF
 • 2008 – Državno prvenstvo: 1. JF , 2. Partizan II, 3. Avala Beograd
 • 2007 – Državno prvenstvo: 1. Partizan II , 2. Avala Beograd, 3. JF
Snowboarding
TOW Srbija

Klubovi

AVALA BEOGRAD
Darvinova 16 | Beograd

SHADOWS
Braće Jerkovića 107 | Beograd

BLACK JOKER
Stamenka Damnjanovića 16 | Boljevac

Q-GYM
Deset Avijatičara 25 | Beograd

LOKOMOTIVA
Lipa 21 | Železnik – Beograd