Tug of War

Istorijat

Ne postoji tačno mesto ivreme u istoriji koje se može definisati kao početak povlačenja konopca. Verujese da je prvo poreklo ceremonijalnog i ritualnog karaktera.  Uprkos tome što poreklo povlačenja konopcanije potpuno utvrđeno, bez sumnje se zna da su ga praktikovali u Starom Egiptu,Grčkoj, Indiji i Kini, gde postoje i legende da su Mesec i Sunce igrali ovuigru, nadvlačeđi se između svetlosti i tame.

Prema informacijama iz beležaka Feng Jana, koje potiče iz doba dinastije Tang, povlačenje konopca su praktikovalivojni komandanti pokrajine Ču za vreme Proleđnjeg i Jesenjeg perioda (od  8. veka pre nove ere do 5. veka pre nove ere) kao način treniranja boraca. Zavreme Tang dinastije, pre svega za vreme imperatora Huanconga, promovisano jepovlačenje velikih razmera, kada su koristile konopce dugačke i do 167 metarasa mnogo manjih konopaca pričvršćenih sa strane, i više od 500 ljudi na svakomkraju konopca.

Arheološka istraživanja suotkrila i da je povlačenje konopca bilo značajno popularno i u Indiji, u 12.veku.

U antičkoj Grčkoj ovaj sportse nazivao helkustinda (ἑλκυστίνδα), efelkustinda (ἐφελκυστίνδα) i dielkustinda(διελκυστίνδα), što dolazi od dielko (διέλκω), sa jednim od značenja ”Ja seprovlačim”. Helkustinda i efelkustinda su bile kao obična verzija povlačenjakonopca, dok dielkustinda nije imala konopac, saznajemo iz spisa Julijusa Poluksa. Verovatno su se timovidržali za ruke kada su vukli, što je poveđavalo težinu zadatka, pošto surukohvati teži za održavanje nego samo držanje konopca. Ove igre bile su jedneod najpopularnijih u Staroj Grčkoj, kao načini da se poveća fizička spremnost isnaga tela potrebna za nošenje punog oklopa u bici.

U Avganistanu, timovi sukoristili drvene motke umesto kanapa. U Koreji, deca su se hvatala oko struka iformirala lanac.

Povlačenje konopca nije biosamo timski sport, već su postojale zemlje gde su se takmičili čovek na čoveka.Kod kanadskih Eskima idalje postoji Tug of War takmičenje koje se naziva “arsaaraq” gde protivnici sede na zemlji i vuku kratak konopac. Onaj kojipovuče svog suparnika izvan njegove pozicije gde sedi, je pobednik.

Priče o šampionimapovlačenja konopca koji dolaze iz Skandinavije i Nemačke javljaju se širomZapadne Evrope oko 1000. godine nove ere, u predanjima o Vikinškim borcima kojisu vukli životinjsku kožu iznad otvorene vatre kao test snage i istrajnosti ipripreme za bitke i pljačkanja.

Između 1500. godine i 1600.godine povlačenje konopca je popularizovano za vreme turnira u Francuskimdvorskim vrtovima i kasnije u Velikoj Britaniji.

Oksfordov rečnik engleskogjezika navodi se da je fraza ‘tug of war’ originalno značilo odlučujućenadmetanje; prava muka ili metež; žestoko nadmetanje za prevlast. Tek od19.veka koristi se kao termin za atletsko nadmetanje između dva tima koji vukusuprotne krajeve konopca.

Savremeni sport

Sport je bio deo Olimpijskih igara između 1900. i 1920. godine, ali nije obuhvaćen od tada. Deo je Svetskih igara. Međunarodna Tug of War Federacija (TWIF) organizuje svetska takmičenjaza nacionalne timove na svake dve godine, kao i slična takmičenja za klubske timove.

Najstariji nacionalni Tug ofWar savez je Svenska Dragkamp Förbundet, odnosno Švedski savez, osnovan 1933.godine. Slede ga Velika Britanija i Holandija.

Prvo internacionalno takmičenje održano je na Baltičkim igrama 1964.godine u Švedskoj. Sledeće godine organizovano je i prvo Evropsko prvenstvo u Londonu. Od tada pa sve do1975. godine, prvenstvo je održavano po redovnom rasporedu, kada su se zemlje van Evrope priključile, rezultirajući prvom Svetskom prvenstvu, održanom u Holandiji. Danas se Svetsko prvenstvo održava svake dve godine, a kontinentalna takmičenja u vremenskom periodu između njih.

Tug of War

International Federation

Inicijativu za osnivanje Međunarodne federacije (TWIF, Tug of War International Federation) pokrenuo je1960. godine Džordž Haton iz Britanskog saveza, i u saradnji sa Švedskom taideja je ubrzo sprovedena u delo.

Godine 1999. TWIF je dobila priznanje Međunarodnog Olimpijskog Komiteta ponovo, što je potvrđeno 2002. godine u formalnom priznavanju u skladu sa pravilom 29. Olimpijske povelje.

Međunarodna Tug of WarFederacija je punopravni član ARISF-a a samim tim i organizacije  Sport Accord (GAISF). TWIF je takođe i jedanod članova osivača International World Games Association, IWGA.

Više o Međunarodnoj Tug ofWar Federaciji možete saznati na njihovom sajtu: www.tugofwar-twif.org

Tug of War

Kategorije

U međunarodnim Tug of War takmičenjima razlikujemo sledećim kategorije:

 • Otvoreni i zatvoreni prostori
 • Muškarci i žene
 • Seniori i Juniori – ispod 23 godine
 • Mešoviti 4X4 (4 Muškarca i 4 Žene)

TWIF organizuje svake godine Svetsko prvenstvo za juniorske kategorije, žene i muškarce.

KATEGORIJE PO TEŽINAMA

U svim međunarodnim takmičenjima ukupnetežine timova su:

Svetsko (W.) | Evropsko(E.) | Zatvoreno(I.) | Otvoreno(O.)

 • Ultra Perolaka | ne prelazi 480 kilograma | Juniori, Žene, | (I.O.) W.
 • Perolaka | ne prelazi 500 kilograma | Ispod 23, Žene | (I.O.) W.
 • Laka | ne prelazi 500 kilograma | Seniori, Žene | (I.O.) W.
 • Poluteška | ne prelazi 520 kilograma | Seniori, Žene | (O.) E.
 • Teška | ne prelazi 540 kilograma | Seniori, Žene | (I.O.) W.
 • Teška | ne prelazi 560 kilograma | Seniori, Žene | (O.) E.
 • Laka | ne prelazi 560 kilograma | Juniori, Muškarci | (I.O.) W.
 • Laka | ne prelazi 560 kilograma | Seniori, Muškarci | (I.)W.,(O.) E.
 • Laka | ne prelazi 580 kilograma | Seniori, Muškarci | (O.) W.
 • Laka Poluteška | ne prelazi 600 kilograma | Ispod 23, Muškarci | (I.O.) W.
 • Laka Poluteška | ne prelazi 600 kilograma | Seniori, Muškarci | (I.)
 • Srednjeteška | ne prelazi 640 kilograma | Seniori, Muškarci | (I.O.)E. W.
 • Kruzer | ne prelazi 680 kilograma | Seniori, Muškarci | (I.)W.,(O.) E.
 • Teška | ne prelazi 700kilograma | Seniori, Muškarci | (O.) W.
 • Teška | ne prelazi 720 kilograma | Seniori, Muškarci | (O.) E.
 • Keč | nikakva ograničenja težine
 • Kombinovano (4 x 4) | ne prelazi 600 kilograma | Senior, Mešovito | (I.O.)E.W.

STAROSNE GRANICE

 1.  Kategorija Juniora
 • Takmičar  ima pravo da učestvuje u juniorskoj kategorijiod početka godine u kojoj dostiže starost od 15 godina, do kraja godine u kojoj takmičar puni 18 godina.
 1.  Ispod  23 godine
 • Takmičar ima pravo da učestvuje uokviru 23 kategorije,  od početka godineu kojoj Takmičar  dostigne starost od 18 godina, do kraja godine u kojoj Takmičar napuni 22 godine.
 1.  SENIOR
 • Muški takmičar ima pravo da učestvuje u seniorskoj kategoriji od početka godine u kojoj Takmičar puni 18 godina.
 • Ženski takmičar ima pravo da učestvuje u seniorskoj kategoriji od početka godine u kojoj Takmičarka puni 16 godina.